Oosterscheldekering – Rijkswaterstaat Dienstkring Deltakust

b201e618-c9fb-4453-bcd3-f7d02b418ded_800x600

Werkeiland Neeltje-Jans met het Ir. J.W. Topshuis

 • Projectlocatie:  51°38’27.77″N –  3°42’41.79″O
 • Projectduur: 26 jaar
 • Projectlengte: 9 km
 • Projectkosten: fl 5.700.000.000

Op 4 oktober 1986 is door koningin Beatrix de “Oosterscheldekering” officieel in gebruik genomen. Vanaf toen begon er een periode van opruimingswerkzaamheden van de bouwfase en het plegen van onderhoud aan ‘s-werelds grootste waterbouwkundige werk. Het Ir. J.W. Topshuis is de locatie waar de dienstkring Deltakust is gevestigd. Vanaf hier beheert de afdeling van Rijkswaterstaat de gehele kering. In 1991 heb ik voor de duur van 6 maanden stage mogen lopen bij de dienstkring. Ik ben een periode van 2 maanden ingedeeld geweest bij de afdeling Waterbouw waarna een periode van 4 maanden bij de afdeling Onderwaterinspecties volgde.

Werkzaamheden voor de afdeling waterbouw:

HOUTVLIET-HenkdeWinde-05-06-2012-(50)

M.S. Houtvliet

 • Het assisteren van de meetdienst bij het peilen van de dieptes voor en achter de kering van de bodembescherming. Dit gebeurde met het motorschip “de Houtvliet” waarmee we in raaien heen en weer voeren om het geheel in kaart te brengen.
365119

Een stortschip vol stortsteen voor het opvullen van de ontgrondingskuilen.

 • Het uitwerken van deze gegevens. Hierbij ontdekten we ontgrondingskuilen en deze mocht ik intekenen in de bestekstekeningen. Tijdens het uitvoeren van de eerste keer storten van deze kuilen met de “Arca” was ik toezichthouder van deze actie.

Werkzaamheden voor de afdeling Onderwaterinspecties:

Na de bouwperiode moest er nog aardig wat worden opgeruimd. Zo waren na het aanbrengen van de schuiven nog enkele vijzelframes, waar de schuiven op gerust hebben voor ze aan de cilinder bevestigd waren, nog steeds niet opgeruimd. Met de aannemer Noordhoek Diving uit Zierikzee heb ik de laatste vijzelframes het water uit zien komen. Hiermee werden de laatste opruimingswerkzaamheden van de bouwperiode afgerond.

71

Uitzicht over een schuif vanaf één van de pijlers.

Ook was er meteen een begin van onderhoudswerkzaamheden. De afdeling Staal van de Dienstkring Deltakust had namelijk ontdekt dat de brons-aluminium platen die dienden als schuifgeleiding in de pijlers na 4 jaar al last hadden van erosie door de opwaartse nering van het kolkende water. Er werd met spoed gewerkt aan een bestek voor verbetering van de bescherming door kathodische bescherming maar dat liet nog even op zich wachten voordat dit kon beginnen. Als tussenoplossing hebben duikers de platen onder water schoongemaakt en ingesmeerd met een speciaal milieuvriendelijk vet. Alle pijlers hebben 6 schuifgeleidingen en er staan 65 pijlers. Werk genoeg dus, wat alleen tijdens de kenteringen uitgevoerd kon worden, omdat dan het water stil stond.

Diver-in-wet-bell1

Een duiker in de “wet bell” voor de werkzaamheden beginnen.

 • Het maken van planningen voor het uitvoeren van onderwaterwerk.
 • Het uitwerken van duikrapporten en dagrapporten.
 • Het toezien op het dagelijks werk aan boord tijdens de uitvoering ervan.
 • Het rondleiden van gasten over het werk en de rest van de Oosterscheldekering en het Ir. J.W. Topshuis.
 • Het uitvoeren van onderwaterinspecties met de MITRA.
 • Begeleiden van Japanse TV.
313262

Inspectieschip de “Mitra”

Back To Top