Toezichthouder Rijkswaterstaat

toezichthouder

Taken Toezichthouder:

 • Dagelijks toezicht op de naleving van Veiligheid, Arbo en Milieunormen op het werk en daar omheen.
 • Dagelijks toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden, zoals beschreven in het bestek.
 • Registratie van deze handelingen ter plaatse in een zakboekje als primair gegeven.
 • Uitvoeren van metingen van uitgevoerd werk, zoals beschreven in het bestek.
 • Registratie van metingen ten behoeve van hoeveelheidsbepaling uitgevoerd werk in het zakboekje.
 • Opnemen van onderbouwingshoeveelheden voor de vorming van bestekken van volgende geplande projecten en reconstructies.
 • Keuren van bouwmaterialen door middel van het verzamelen van certificaten en documentatie op het werk in het kader van kwaliteitsborging.
 • Uitwerken van metingen en registraties in een dagrapport (per bestekspost).
 • Archiveren van documenten, rapporten en verslagen ter ondersteuning van de besteksleider en de uitvoeringsleider.

uav          Standaard-RAW-Bepalingen          crow

Al deze taken werden uitgeoefend met in acht neming van de volgende normen en bepalingen:

 • Het Bestek met zijn bepalingen.
 • RAW-systematiek
 • Uniforme Administratieve voorwaarden
 • C.R.O.W. Standaard R.A.W. bepalingen
 • Europees Aanbestedings Regelement
Back To Top