CentraalPunt Rijkswaterstaat

Centraalpunt

Taken CentraalPunt:

  • Het controleren en confronteren van ingediende rapportages van de toezichthouder met die van de UCA medewerker van de aannemer, om vast te stellen welke hoeveelheden werk er zijn uitgevoerd in die week. Dit geschiedde volgens de U.A.V. Contracten Administratie (UCA). Hierbij werd er elke 4 weken prestatiegericht een termijnbetaling gedaan aan de aannemer. Bij de confrontatie tussen de rapporten mocht niet meer dan 1% afwijking zitten. Bij goedkeuring kon die hoeveelheid van die bestekspost uitgekeerd worden aan de aannemer. Bij afkeur moest er door beide partijen een her meting uitgevoerd worden. Ik stuurde dit aan.
  • Elke 4 weken moest er met behulp van het programma BESTAR (wat besteksarchivering betekend) een termijnstaat opgemaakt worden van alle uitgevoerde werk in die periode. Na het invoeren en automatisch opmaken ervan moest alvorens de termijnstaat door te sturen naar het ministerie in Den Haag deze nog grondig gecontroleerd worden. Na het doorsturen kon de termijnbetaling aan de aannemer gedaan worden.
  • Het archiveren van alle rapporten en termijnstaten hoorde ook bij de werkzaamheden van een CentraalPunt.

uav          Standaard-RAW-Bepalingen          crow

Al deze taken werden uitgeoefend met in acht neming van de volgende normen en bepalingen:

  • Het Bestek met zijn bepalingen.
  • RAW-systematiek
  • Uniforme Administratieve voorwaarden
  • C.R.O.W. Standaard R.A.W. bepalingen
  • Europees Aanbestedings Regelement
Back To Top