Directie Verkeersmaatregelen Rijkswaterstaat

directie verkeersmaatregelen

Voor het Uitvoeringsbureau Zuid in Barendrecht heb ik deze functie bekleed. Ik was Directie van het verkeersmaatregelen bestek. Dit hield in dat er aanvragen bij mij werden ingediend door aannemers die op de door ons (TXU – afdeling Nieuwe werken) opgedragen werken een afzetting nodig hadden. Deze aanvragen moesten 3 weken van te voren zijn ingediend. De aanvraag werd na de beoordeling door de verkeerscoördinator uitgewerkt en opgedragen aan de aannemer. Met de aannemer hield ik iedere week werkoverleg om deze opdrachten bij de verschillende projecten in mijn beheersgebied met hen te bespreken. Op de projecten instrueerde ik de toezichthouders met betrekking tot de uit te voeren werken van dit bestek op hun project. Ook het CentraalPunt diende bij mij de termijnstaat in ter controle en goedkeuring.

uav          crow96a      wvw-handboek         crow

Al deze taken werden uitgeoefend met in acht neming van de volgende normen en bepalingen:

  • Het Bestek met zijn bepalingen
  • Uniforme Administratieve voorwaarden
  • C.R.O.W. 96a en 96b
  • Wegenverkeerswet
  • Europees Aanbestedings Regelement

Ik was verkeerscoördinator van de volgende projecten:

  • Reconstructie Vaanplein A15 / A29
  • Verbreding A15 Sliedrecht-Oost tot Hardinxveld en vernieuwen kunstwerken.

Pavescan Wegafzetting

Back To Top