16 oktober 2015

Competenties

Mede door mijn deelname aan de inzichtgevende cursus Doeners Coachen van Aequor heb ik na goed nadenken mijn competenties kunnen verwoorden. Hieronder een overzicht.

plandoact

Schrijven en rapporteren

Registreren moet zorgvuldig gebeuren. Wat je ziet is wat je schrijft. Dit moet vanuit de tekst 1 op 1 terug te herleiden zijn. Goed zien is dus even belangrijk als schrijven voor een goede rapportage.

Werken volgens de regels

Kaders zijn duidelijk. Interpreteren ervan is moeilijk. Maar juist het toepassen ervan en werken volgens de regels geeft structuur en zorgt voor een verantwoorde en veilige werk en leefomgeving. Daar zet ik mij graag voor in, zowel controlerend als adviserend. Werkervaring opgedaan als Toezichthouder bij Rijkswaterstaat en als medewerker Waterveiligheid / Legionellapreventie.

Ontdekken en verkennen

Blijven kijken om overzicht te behouden en afwijkingen te constateren. Overzicht is vaak belangrijk om goed te kunnen blijven functioneren. Het helpt om preventief problemen te kunnen voorkomen. Vooral tijdens mijn functie als Medewerker Technische Dienst moest ik blijven verkennen tussen alle apparatuur.

Leren

Open staan voor nieuwe ervaringen en daar alles van willen weten en goed in willen zijn. Dat betekend leren voor mij. Als je niet meegaat met de veranderingen of verbeteringen die betrekking hebben op je werk, dan kun je ook je functie niet goed uitvoeren is mijn mening. Je bent nooit te oud om te leren.

Kwaliteit leveren

Werken volgens een kwaliteitssysteem werkt kwaliteit verhogend. Ik geloof in dit systeem. Het verhoogt helaas wel de uitgaven, maar in de praktijk krijg je er vaak duurzaamheid voor terug. Daarom vind ik het belangrijk om kwaliteit te leveren, omdat infrastructuur duurzaam moet zijn.

Vak deskundig werken

Iedere opdracht heeft zijn kaders. Het maakt je deskundig als je de materie van de kaders kent en toepast bij de uitvoering van je werkzaamheden. Bij elke opdracht maak ik deze kaders eerst eigen en dit vertaalt zich in de praktijk naar een vakkundige uitvoering van het werk. Deze uitstraling geeft vertrouwen bij de klant/opdrachtgever, maar zorgt vooral voor een goed en veilig kwaliteitsproduct.

Vernieuwen en vooruit denken

Dit betekend voor mij dat we moeten blijven vernieuwen om te verbeteren. Door het verzamelen van negatieve invloeden uit het verleden en hiermee rekening te houden bij nieuwe projecten kun je deze invloeden voorkomen. Door dit continu te blijven doen ontstaat er een kwaliteitssysteem.

Denken en doen

Als denken en doen met elkaar gecombineerd kan worden door 1 persoon dan heb je te maken met iemand die zelfstandig kan werken. De balans die er tussen denken en doen is, bepaald veel van het succes van enkele bovengenoemde competenties.

Back To Top